د

در شرف تاسیس اسطوره

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد   رشد مقدماتی   جاری   مجید امیری مندی 
معرفی واحد فناور

با توجه به رواج صنعت سفال در روستای مند و فعالیت در این حوزه، بررسی روند تولید سفال راکو و ساگار در منطقه با توجه به نو بودن و بازارپسندی این نوع سفال انجام شد و تصمیم شرکت بر انجام تحقیقات و استفاده از تجربیات فعالین این حوزه و تست های لازم گرفته شد.

ایده محوری:  ساخت و تولید سفال راکو و ساگار
فعالیت کلیدی:  سفال و سرامیک
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  مجید امیری مندی
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
تولید سفال راکو و ساگار

سفال راکو و ساگار در طرح های مختلف قابلیت طراحی دارد

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1400/09/04 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد