س

سازه مرکب سبک سپاهان

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار   رشد مقدماتی   جاری   سید علی انارکی فیروز 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  ساخت موتور ملخ هواپیما
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  سید علی انارکی فیروز
تلفن:  09126547365
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
هواپیمای چهارنفره

1- هواپیما در رده هواپیما های سبک با وزن برخاست 1200 کیلوگرم می باشد . 2- هواپیما از نوع کانارد و دارای دو موتور ROTAX 912 می باشد .

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1400/04/06 به مدت 9 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد