د

دنا نوا آزما

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی   رشد مقدماتی   جاری   مهدیه درودی 
معرفی واحد فناور

تولید فرآوردهای پروتئینی

ایده محوری:  تولید فرآورده های آمینو اسید از ضایعات مو
فعالیت کلیدی:  تولید فرآوردهای پروتئینی
ثبت شرکت:  سهامی خاص - - 78521
شناسه ملی:  14010334390
مدیرعامل:  مهدیه درودی
تلفن:  09155209891
فکس: 
ایمیل:  mahdieh.darroudi@tau.edu.tr
وب‌سایت: 
آدرس: 
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1400/09/07 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد