س

سریر فناور رهپویان منتظر

  •  مدیریت امور واحدهای فناورری جامع   رشد مقدماتی   جاری   رامین روحی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  تولید فرآورده های پتاسیم
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  سهامی خاص - - 74008
شناسه ملی:  14009499220
مدیرعامل:  رامین روحی
تلفن:  05138761151
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
پتاسیم هیدروکسید
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1400/09/30 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد