ت

توانا فناوران دانا

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد   رشد مقدماتی   خارج شده   سید محمود تقوی شهری 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  نرم افزار آماری
فعالیت کلیدی:  نرم افزارهای امنیتی
ثبت شرکت:  مسئولیت محدود - 1395/10/28 - 1405
شناسه ملی:  14006510055
مدیرعامل:  سید محمود تقوی شهری
تلفن:  09033445590
فکس: 
ایمیل:  tavanafan@gmail.com
وب‌سایت:  www.tavanafan.ir
آدرس:  خراسان رضوی - گناباد - کیلومتر 3 جاده قوژد - بلوار فناوری - مرکز رشد فناوری گناباد. کدپستی: 9691183151
سیتاک

سیستم توان افزای کودکان که یک سیستم نرم افزاری نوین برای کنترل کودکان توسط والدین است.

مشاهده صفحه محصول
دستاوردهای شرکت
مجوز » مجوز دانش بنیانی (1396/05/31)
جوایز » رتبه دوم کشوری جشنواره ایده‌ها و فرصتها سال 95 (1395/11/15)
شرکت در جشنواره ها » جشنواره ایده‌ها و فرصتها سال 95 (1395/11/12)
شرکت در نمایشگاه ها » نمایشگاه هفته پژوهش خراسان رضوی (1395/09/14)
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد

1395/07/28 به مدت 9 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد