ز

زرین افزار بین الملل

  •  مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات   رشد مقدماتی   خارج شده   سید علیرضا هاشمی ازغندی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  سامانه هواشناسی کشاورزی
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  سید علیرضا هاشمی ازغندی
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1395/02/29 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد