...

زیست فن آوری امید

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور   رشد مقدماتی   خارج شده   امید علی عمارلو 
معرفی واحد فناور

فعال در زیمنه کشاورزی و گیاهان دارویی ، تحقیق تولید ، تهیه و معامله عوامل بیوکنترل و محصولات ارگانیک خورکی و زیستی

ایده محوری:  تحقیق ،تولید،تهیه و معامله عوامل بیو کنترل و ترکیبات حاصل از آنها،محصولات ارگانیک خوراکی (کشاورزی و دارویی گیاهی)و زیستی
فعالیت کلیدی:  کشاورزی و گیاهان دارویی
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  امید علی عمارلو
تلفن:  05143334515
فکس: 
ایمیل:  oamarloo@yahoo.com
وب‌سایت: 
آدرس:  امام خمینی کوچه سلطانی پلاک 1354
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1395/08/26 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد