گ

گروه نرم افزاری ایده پردازان آینده

  •  مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات   رشد مقدماتی   خارج شده   سهیل رجایی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  نرم افزار اتوماسیون پزشک افزار نوین
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  سهیل رجایی
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1393/11/08 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد