د

در شرف تاسیس

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد   رشد مقدماتی   جاری   سجاد صلاحی 
معرفی واحد فناور

نام شرکت: کارا شیمی نوآوران گناباد زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر دستاورد شرکت(بطور خلاصه) : تولید و خالص سازی کود های شیمیایی تولید مالچ پلیمری زیست تخریب پذیر ( تولید و ثبت اختراع شده) کاغذ pH پلیمری ( تولید و ثبت اختراع شده) تولید اگزالیک اسید از ضایعات قندی ( تولید اولیه)

ایده محوری:  خالص سازی و تولید باکیفیت ترین کودشیمیایی سولفات پتاسیم و کلرید پتاسیم
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  سجاد صلاحی
تلفن:  05156525754
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
خالص سازی و تولید باکیفیت ترین کود شیمیایی سولفات پتاسیم و کلرید پتاسیم

خالص سازی و تولید باکیفیت ترین کود شیمیایی سولفات پتاسیم و کلرید پتاسیم

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1400/11/12 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد