ت

تولید سیتم زنگ شکن و کلاف بازکن

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد   رشد   خارج شده   احمد اسماعیلی اول 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  --
فعالیت کلیدی:  تولید انواع الکترودهای جوشکاری و صنایع مفتولی
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  احمد اسماعیلی اول
تلفن:  57254141
فکس: 
ایمیل:  info@javdansanat.ir
وب‌سایت: 
آدرس:  گناباد
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد