ت

توسعه زیست بوم شکوفه های رها

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت   رشد مقدماتی      احسان قاضی عسکر 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  باغ یادگیری آزاد کودک
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  احسان قاضی عسکر
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
بسته روزانه دوره های یادگیری آزاد

استفاده کودکان از بستر و امکانات باغ یادگیری آزاد

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1400/12/19 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد