م

مهندسی تجهیزات زمین

  •  مدیریت امور واحدهای فناورری جامع   رشد مقدماتی      جواد صفایی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  طراحی و تولید تجهیزات زمین شناسی و ژئوفیزیک
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  جواد صفایی
تلفن:  05135314443
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس:  مشهد، میدان تلویزیون، ساختمان
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1400/11/24 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد