آ

آب وانرژی

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد   رشد مقدماتی   خارج شده   حجت رازنهان 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  پکیج گازسوز سرمایشی و گرمایشی
فعالیت کلیدی:  انرژی
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  حجت رازنهان
تلفن:  05157224239
فکس: 
ایمیل:  hojjatraznahan@gmail.com
وب‌سایت: 
آدرس:  گناباد
سامانه گازسوز گرمایش سرمایش

تهویه مطبوع زمستانی و تابستانی به همراه تولید آب گرم مصرفی واحد مسکونی

مشاهده صفحه محصول
دستاوردهای شرکت
ثبت اختراع » سامانه گازسوز گرمایش سرمایش (1395/11/20)
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1395/11/11 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد