س

ساخت بلوکه بدون اتوکلاو

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد   رشد   خارج شده   مصطفی محمدپور 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  --
فعالیت کلیدی:  -
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  مصطفی محمدپور
تلفن:  7252901
فکس: 
ایمیل:  m_mpoor2@yahoo.com
وب‌سایت: 
آدرس:  -
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد