پ

پایاتوس آب رادین

  •  مدیریت توسعه کسب و کار   کارگزار      سیدمهدی سلیمانی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  --
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  سیدمهدی سلیمانی
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
مسیر رشد
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد