م

مهدسرام پویاشرق

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد   رشد مقدماتی   جاری   معصومه سلمانی زاده 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  ساخت و تولید سرامیک های مظروف با استفاده از پودر استخوان حیوانات
فعالیت کلیدی:  تولید و ساخت ظروف سرامیکی استخوانی
ثبت شرکت:  سهامی خاص - - 1768
شناسه ملی:  14011123023
مدیرعامل:  معصومه سلمانی زاده
تلفن:  05157288633
فکس: 
ایمیل:  ma.salmanizadeh@yahoo.com
وب‌سایت: 
آدرس:  خراسان رضوی- شهرستان گناباد- جاده قوژد - مرکز رشد و فن آوری گناباد
ظروف سرامیک استخوانی

شفافیت بالا استحکام مطلوب رنگ خاص استخوانی نورگذری خوب

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1401/03/04 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

دوره‌های گذرانده شده توسط پرسنل
قوانین و مقررات تامین اجتماعی ویژه کارفرمایان با تاکید بر حسابرسی بیمه ای » (1401/04/20)
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد