پ

پیشگامان کیمیاسبز پاژ

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی   رشد مقدماتی   خارج شده   محمد زادبر 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  --
فعالیت کلیدی:  -
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1394/07/16 - 55975
شناسه ملی:  14005280280
مدیرعامل:  محمد زادبر
تلفن:  05138717032
فکس: 
ایمیل:  mzadbar@yahoo.com
وب‌سایت: 
آدرس:  مرکز رشد فناوری کشاورزی-اتاق 210
نهال کم نهاده غیر مثمر

عاری از آفت و بیماری و کاملا سازگار با محیط

مشاهده صفحه محصول
دستاوردهای شرکت
شرکت در نمایشگاه ها » شرکت در نمایشگاه تخصصی کشاورزی (1395/11/30)
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد