...

لورسا

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت   رشد مقدماتی   جاری   مرضیه تجویدی 
معرفی واحد فناور

هماهنگی با طبیعت و نقوش زیبا، جز ذات و فطرت ادمی می باشد و این امر در پوشش، که اصلی ترین نمایه بیرونی انسان هست همواره خود را نشان داده. ما در این طرح سعی داریم تا با بکارگیری امانهایی از طبیعت (مانند چوب و چرم ) و با نگارگری نقوش زیبای سنتی و ایرانی، انواع کیف و روسری و ملزومات پوششی را طراحی و تولید نماییم

ایده محوری:  طراحی و تولید کیف و دیگر موارد پوشاک با نگارگری نقوش ایرانی
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  مرضیه تجویدی
تلفن:  09153013734
فکس: 
ایمیل:  a.sadrnia@qiet.ac.ir
وب‌سایت:  www.lorsa.ir
آدرس:  کارگاه : مشهد بلوار توس، توس 97
کیف نگارگری چوب و چرم بهار

چرم طبیعی نگارگری نقوش ایرانی با دست

مشاهده صفحه محصول
دستاوردهای شرکت
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1401/03/25 به مدت 6
مجوزهای فناور صادر شده