پ

پویا پژوهان دنیای توس

  •  مدیریت امور واحدهای فناورری جامع   رشد   خارج شده   پوریا نعیمی امینی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  --
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  پوریا نعیمی امینی
تلفن:  09151111111
فکس: 
ایمیل:  a@gmail.com
وب‌سایت: 
آدرس:  0
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد