ت

تولید کودهای بیولوژیک

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد   رشد   خارج شده   سید فرشید وزین 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  --
فعالیت کلیدی:  تولید کودهای جامد و مایع محلول در آب و بیولوژیک برای محصولات سالم
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  سید فرشید وزین
تلفن:  57260580
فکس: 
ایمیل:  farshidvazin@gmail.com
وب‌سایت: 
آدرس:  گناباد
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد