ب

بیوسان ندا پارس

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد   رشد   خارج شده   نداسادات تقوی شهری 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  --
فعالیت کلیدی:  صنایع غذایی و دارویی
ثبت شرکت:  مسئولیت محدود - 1394/12/12 - 488327
شناسه ملی:  14005666696
مدیرعامل:  نداسادات تقوی شهری
تلفن:  02188323287
فکس: 
ایمیل:  nt.taghavi@gmail.com
وب‌سایت: 
آدرس:  مرکز تحقیقات و کارخانه : شهرستان گناباد -روستای سنو - ساختمان گلها دفتر : تهران - خیابان طالقانی - تقاطع مفتح - خیابان معیر - معیر 1- پلاک 48 - واحد 1
تولید زعفران ارگانیک با هدف افزایش اثربخشی ترکیبات مؤثره و تولید انواع فرآورده های طبیعی و دارویی

پروژه تجاری سازی فناوری بوم سازگار تولید زعفران ارگانیک با هدف افزایش اثربخشی ترکیبات مؤثره و تولید انواع فرآورده های طبیعی و دارویی در روستای سنو

مشاهده صفحه محصول
دستاوردهای شرکت
علائم تجاری » ثبت برند میزو زعفران (1396/02/09)
مجوز » استاندارد بین المللی ارگانیک (1394/07/30)
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد

1396/05/01 به مدت ماه

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد