...

توسعه باهشت گردشگر ایرانیان

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت   رشد   جاری   سید حمید هاشمیان فلاح 
معرفی واحد فناور

سامانه جامع اطلاعات و خدمات گردشگری و زیارت مشهد مقدس

ایده محوری:  سامانه جامع بین المللی گردشگری مشهد مقدس
فعالیت کلیدی:  گردشگری و زیارت مشهد مقدس
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1396/06/19 62501 62501
شناسه ملی:  14007051763
مدیرعامل:  سید حمید هاشمیان فلاح
تلفن:  05137128888
فکس:  05137244398
ایمیل:  info@visitmashhad.com
وب‌سایت:  www.visitmashhad.com
آدرس:  مشهد؛ بلوار کوثر، کارخانه نوآوری مشهد
سامانه جامع خدمات و اطلاعات گردشگری مشهد مقدس

سامانه جامع خدمات و اطلاعات گردشگری مشهد مقدس

مشاهده صفحه محصول
دستاوردهای شرکت
مجوز » معاونت هماهنگی مدیریت امور زائرین استانداری (1396/08/01)
مجوز » سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی (1396/08/01)
مجوز » پروانه کسب (1397/02/11)
مجوز » پروانه بهره برداری فعالیت بند ب (1396/07/15)
مجوز » شرکت خلاق (1397/05/06)
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1396/03/09 به مدت 6

پذیرش شده در رشد

1397/04/27 به مدت
مجوزهای فناور صادر شده
صدور مجوز جدید از تاریخ 1397/04/27 تا تاریخ 1397/12/29
تمدید مجوز از تاریخ 1397/12/29 تا تاریخ 1397/06/31
تمدید مجوز از تاریخ 1399/01/01 تا تاریخ 1399/12/30