د

دام تراز هوشمند کیان

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی   رشد   خارج شده   صالح مهدیانپور 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  مانیتورینگ و اتوماسیون هوشمند با استفاده از سیستمهای توزین اتوماتیک(ترازوی رکوردگیر رشد طیور)
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1396/02/07 - 61313
شناسه ملی:  14006732234
مدیرعامل:  صالح مهدیانپور
تلفن:  38717019
فکس: 
ایمیل:  kiantechco@gmail.com
وب‌سایت:  www.kiantechco.ir
آدرس:  مرکز رشد فناوری کشاورزی
ترازوی هوشمند رکوردگیر دام و طیور
دستاوردهای شرکت
شرکت در نمایشگاه ها » رونمای (1396/09/18)
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1395/10/20 به مدت 6 ماه

پذیرش شده در رشد

1396/08/15 به مدت ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد