پ

پدیده خلاقان پارسه

  •  پردیس ICT   رشد   خارج شده   مهدی صفار یزدی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری: 
فعالیت کلیدی: استفاده از فناوری رادیو شناسه (RFID) در مدیریت اموال و اسناد
ثبت شرکت: سهامی خاص - 1391/01/17 - 44379
شناسه ملی: 10380604688
مدیرعامل: مهدی صفار یزدی
تلفن: 05132257796
فکس: 
ایمیل: saffar@khallaghan.com
وب‌سایت: 
آدرس: مشهد - پارک علم و فناوری خراسان
مسیر رشد

طرح پذیرش ثبت نشده است !

مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !