ن

نانو افلاک خیام

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور   رشد مقدماتی   خارج شده   ادریس الاجه گردی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  تولید نانو پوشش شفاف، جاذب فرابنفش و آب گربز
فعالیت کلیدی:  تولید نانو پوشش شفاف ، جذاب فرابنفش و آب گریز
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  ادریس الاجه گردی
تلفن:  05142635070
فکس: 
ایمیل:  e.alajegerdi@gmail.com
وب‌سایت: 
آدرس:  نیشابور انتهای جاده صومعه بولوار پژوهش مرکز رشد فناوری نیشابور
دستاوردهای شرکت
نانو محصول » نانو محصول (1396/02/24)
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1396/01/29 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد