ن

نیان الکترونیک

  •  مدیریت امور واحدهای فناورری جامع   رشد یافته   جاری   محمدعلی چمنیان 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  --
فعالیت کلیدی:  انواع منابع تغذیه سویچین- تجهیزات نیروی مخابراتی صنعتی
ثبت شرکت:  سهامی خاص - - 9533
شناسه ملی:  10862039106
مدیرعامل:  محمدعلی چمنیان
تلفن:  35414111
فکس: 
ایمیل:  nianelectronic91@gmail.com
وب‌سایت: 
آدرس:  nianelectronic91@gmail.com
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد