پ

پایا کنترل پاسارگاد

  •  مدیریت امور واحدهای فناورری جامع   رشد مقدماتی   خارج شده   حمید صالح نجارزاده 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  طراحی و ساخت سیستم فرمان هوشمند آسانسور
فعالیت کلیدی:  -
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  حمید صالح نجارزاده
تلفن:  37621344
فکس: 
ایمیل:  bdm1129@gmail.com
وب‌سایت: 
آدرس:  -
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1395/11/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد