...

تراز آسیا فن آوران پیشرو برتر

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی   رشد   جاری   ثروتی 
معرفی واحد فناور

تولید واکس طبیعی چرم شمع طبیعی

ایده محوری:  تولید واکس طبیعی با ضایعات چربی شتر مرغ
فعالیت کلیدی:  تولید محصولات نوآورانه در کشاورزی
ثبت شرکت:  مسئولیت محدود - 1398/01/07 - 67728
شناسه ملی:  14008243530
مدیرعامل:  ثروتی
تلفن:  05138717018
فکس: 
ایمیل:  omid.khashtegar@yahoo.com
وب‌سایت: 
آدرس:  عوارضی طرق جهاد کشاورزی و منابع طبیعی
واکس طبیعی چرم

پایه واکس طبیعی حاصل از ضایعات چربی دامی

مشاهده صفحه محصول
دستاوردهای شرکت
شرکت در نمایشگاه ها » شرکت نمایشگاه (1397/05/25)
ثبت اختراع » ثبت اختراع (1397/10/01)
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1397/10/24 به مدت 24 ماه

پذیرش شده در رشد

1399/04/10 به مدت 24 ماه
مجوزهای فناور صادر شده
صدور مجوز جدید از تاریخ 1399/07/20 تا تاریخ 1400/12/29
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد