س

سودافناوررایانه ماندگار

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت   رشد   خارج شده   رسول رمضانیان 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  بازی برای موبایل و تبلت بر اساس نظریه احتمال و نظریه بازی ها
فعالیت کلیدی:  ؟؟؟
ثبت شرکت:  مسئولیت محدود - 1395/07/11 - 59527
شناسه ملی:  14006212480
مدیرعامل:  رسول رمضانیان
تلفن:  05138844698
فکس: 
ایمیل:  ramezanian@sharif.ir
وب‌سایت: 
آدرس:  هاشمیه، هاشمیه 28، پلاک 55
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1396/09/01 به مدت 6 ماه

پذیرش شده در رشد

1397/04/27 به مدت ماه
مجوزهای فناور صادر شده
صدور مجوز جدید از تاریخ 1397/04/27 تا تاریخ 1398/04/27
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد