ش

شرق آزما بازثاوا

  •  مدیریت امور واحدهای فناورری جامع   رشد یافته   جاری   بهروز یزدی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی - تحقیقاتی
فعالیت کلیدی:  تولید تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی
ثبت شرکت:  مسئولیت محدود - 1387/07/28 - 34248 34248
شناسه ملی:  10380494443
مدیرعامل:  بهروز یزدی
تلفن:  05135425536
فکس:  021-43852377
ایمیل:  sharghazma@gmail.com
وب‌سایت:  sharghazma.ir
آدرس:  مشهد -کیلومتر 12 بزرگراه مشهد قوچان-پارک علم و فناوری- نپش پامچال-شرکت شرق آزما بارثاوا
بیناب نمای منشوری

بیناب نمای منشوری

مشاهده صفحه محصول
بررسی پدیده تداخل در تداخل سنج فابری-پرو

بررسی پدیده تداخل در تداخل سنج فابری-پرو

مشاهده صفحه محصول
بررسی پدیده تداخل در تداخل سنج مایکلسون

بررسی پدیده تداخل در تداخل سنج مایکلسون

مشاهده صفحه محصول
حلقه های نیوتون (مدل XZ)

حلقه های نیوتون (مدل XZ)

مشاهده صفحه محصول
گوه هوا (مدل X)

گوه هوا (مدل X)

مشاهده صفحه محصول
آینه لوید (مدل XZ)

آینه لوید (مدل XZ)

مشاهده صفحه محصول
دو آینه فرنل (مدل XZ)

دو آینه فرنل (مدل XZ)

مشاهده صفحه محصول
دو منشور فرنل (مدل XZ)

دو منشور فرنل (مدل XZ)

مشاهده صفحه محصول
دو شکاف یانگ (مدل XZ)

دو شکاف یانگ (مدل XZ)

مشاهده صفحه محصول
دو شکاف یانگ با لیزر

مدل دانشگاهی

مشاهده صفحه محصول
بررسی قطبش نور (پلاریمتری و فعالیت نوری)

مدل دانشگاهی

مشاهده صفحه محصول
عدد رینولدز

سیالات عدد رینولدز کد محصول:020302 اصول و مبانی: یکی از انواع تقسیم بندی جریان، حرکت لایه ها می باشد که بر اساس سه نوع جریان، قابل تفکیک است:

مشاهده صفحه محصول
بادامک و پیرو

دینامیک و ارتعاشات بادامک و پیرو کد محصول:020602 اصول و مبانی: بادامک یکی از اجزای ماشین بوده که جزء دیگری به نام پیرو را با تماس مستقیم تحت شرایط

مشاهده صفحه محصول
بررسی پدیده تداخل در تداخل سنج مایکلسون

اپتیک بررسی پدیده تداخل در تداخل سنج مایکلسون کد محصول:010707 اصول و مبانی: تداخل سنج مایکلسون مثال مهمی از تداخل دو موج نوری است که در آن دو پرتو ن

مشاهده صفحه محصول
هولوگرافی با امکان ثبت هولوگرام های بازتابی (نور سفید)

اپتیک هولوگرافی با امکان ثبت هولوگرام های بازتابی (نور سفید) کد محصول:010719 اصول و مبانی: هولوگرافی یک شاخه جدید در اپتیک و فیزیک است که می تواند

مشاهده صفحه محصول
اثر هال (تیپ1)

مدرن اثر هال (تیپ1) کد محصول:010809 اصول و مبانی: وقتی یک نوار فلزی به ضخامت dکه حامل جریان طولی I است در میدان مغناطیسی عمود بر جهت جریان قرار گیرد

مشاهده صفحه محصول
بررسی پدیده تداخل در تداخل سنج فابری-پرو

اپتیک بررسی پدیده تداخل در تداخل سنج فابری-پرو کد محصول:010708 اصول و مبانی: تداخل سنج فابری پرو در مباحث نور از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است چ

مشاهده صفحه محصول
گاورنر

دینامیک و ارتعاشات گاورنر کد محصول:020607 اصول و مبانی: فرمان دهنده های مکانیکی ابزاری غالبا کنترلی هستند که با میزان تغییر یکی از پارامتر های سیستم

مشاهده صفحه محصول
بالانس استاتیکی و دینامیکی

دینامیک و ارتعاشات بالانس استاتیکی و دینامیکی کد محصول:020603 اصول و مبانی: با توجه به اینکه ماشینها و موتورها امروزه دارای سرعت دورانی بسیار زیادی

مشاهده صفحه محصول
هیسترزیس در جامدات

حالت جامد هیسترزیس در جامدات کد محصول:010604 اصول و مبانی: فرو مغناطیس ها موادی هستند که می توانند مغناطیس دایم داشته باشند و همچنین عمدتا وجود آنه

مشاهده صفحه محصول
کانال رو باز

سیالات کانال رو باز کد محصول:020313 اصول و مبانی: اثرات ویسکوزیته : برای تشخیص جریان از نظر حالت یا وضعیت جریان یعنی لایه ای یا آشفته بودن از تعریف

مشاهده صفحه محصول
کاویتاسیون

سیالات کاویتاسیون کد محصول:020308 اصول و مبانی: هنگامی که فشار سیال از حد مشخصی کمتر شود، پدیده کاویتاسیون اتفاق می‌افتد، یعنی درون سیال در نقطه‌ای

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد یافته

1394/12/18 به مدت ماه

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد