ک

کیمیا صنعت رایمند

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی   رشد مقدماتی   خارج شده   مجتبی صادقیان 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  تولید آمینو اسید بیولوژیک
فعالیت کلیدی:  -
ثبت شرکت:  مسئولیت محدود - 1397/02/04 - 64349
شناسه ملی:  14007545750
مدیرعامل:  مجتبی صادقیان
تلفن:  05138905057
فکس: 
ایمیل:  mono1378@yahoo.com
وب‌سایت: 
آدرس:  موسسه خاک و آب
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد

1397/02/03 به مدت 24 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد