گ

گروه بازاریابی نوین

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد   رشد مقدماتی   خارج شده   حسن قاسمی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  فروش محصولات بومی گناباد
فعالیت کلیدی:  در حوزه بازاریابی محصولات منطقه
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  حسن قاسمی
تلفن:  05157289290
فکس: 
ایمیل:  ghasemih73.n@gmail.com
وب‌سایت: 
آدرس:  گناباد-ساختمان کاوش 1 مرکز رشد فناوری گناباد
فروش محصولات بومی در خارج گناباد

بازاریابی و فروش محصولات سنتی و بومی شهرستان گناباد

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1397/06/26 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد