ج

جهان سبز آتیه سازان توس

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت   رشد مقدماتی   خارج شده   حمیدرضا عابدیان دربان 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  مشهد نما
فعالیت کلیدی:  بازرگانی - پژوهشی
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1395/08/25 - 59995
شناسه ملی:  14006351130
مدیرعامل:  حمیدرضا عابدیان دربان
تلفن:  05138460631
فکس: 
ایمیل:  h.abedian.d@gmail.com
وب‌سایت: 
آدرس:  مشهد- خیابان سناباد- سناباد 23- شهید اسدالله زاده 9- پلاک 52
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1397/04/20 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد