ت

تفکر نارنجی

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت   رشد مقدماتی   خارج شده   فرهاد خسروی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  شبکه متخصصین نید
فعالیت کلیدی:  ---
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  فرهاد خسروی
تلفن:  05136088210
فکس: 
ایمیل:  a@a.com
وب‌سایت: 
آدرس:  ---
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1397/04/20 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد