...

فرانگران توسعه سلامت زیست ایرانیان

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت   رشد مقدماتی   خارج شده   زهره صابری آبکوهی 
معرفی واحد فناور

تولید اپلیکیشن جهت جمع آوری پسمانهای خانگی و خرید از شهروندان

ایده محوری:  --
فعالیت کلیدی:  جمع آوری پسماند
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1397/09/07 - 66363
شناسه ملی:  14007969948
مدیرعامل:  زهره صابری آبکوهی
تلفن:  05136013906
فکس:  05138471607
ایمیل:  info@zima.green
وب‌سایت: 
آدرس:  فرامرز عباسی 3. پلاک 1. طبقه دوم
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد