ف

فرهیختگان صنعت غذای عطار

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور   رشد مقدماتی   خارج شده    تکتم محمدی مقدم  
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  مارمالاد پوست آلو
فعالیت کلیدی:  صنایع غذایی
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  تکتم محمدی مقدم
تلفن:  42637041
فکس: 
ایمیل:  a@yahoo.com
وب‌سایت: 
آدرس:  دانشکده علوم پزشکی نیشابور
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1397/04/19 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد