...

پایدار رویش نیک دستان

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی   رشد مقدماتی   خارج شده   محمد جدی 
معرفی واحد فناور

شرکت با هدف تولید محصولات کشاورزی از طریق کشت بافت و کمک به پیشرفت در زمینه تولید محصولات کشاورزی در سال 97 تاسیس شده است.

ایده محوری:  تولید گیاهان باغی،دارویی،زینتی،جنگلی و زراعی با استفاده از تکنیک های کشت سلول و ریز ازدیادی بافت گیاهی
فعالیت کلیدی:  ریز ازدیادی محصولات کشاورزی خدمات کشاورزی
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1397/05/23 - 65334
شناسه ملی:  14007781187
مدیرعامل:  محمد جدی
تلفن:  09142335003
فکس: 
ایمیل:  m.jeddi37@gmail.com
وب‌سایت: 
آدرس:  مشهد، مرکز رشد و فناوری کشاورزی
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد

1397/06/12 به مدت 24 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد