...

بیست گامان بازی گستر خلاق امروز

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه   رشد   جاری   علیرضا خسروی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  بیست لند
فعالیت کلیدی:  توسعه یادگیری با بازی و مطالعه و آموزش با سرگرمی و تفریح
ثبت شرکت:  مسئولیت محدود - 1395/11/17 - 3013
شناسه ملی:  14006563202
مدیرعامل:  علیرضا خسروی
تلفن:  052242236
فکس: 
ایمیل:  komeil6470@gmail.com
وب‌سایت:  www.bistaac.ir
آدرس:  تربت حیدریه - خیابان آبشار - مرکز رشد شهرستان
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد

1395/07/07 به مدت 9 ماه

پذیرش شده در رشد

1398/10/21 به مدت 36 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد