گ

گلپاد توران زمین

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور   رشد   خارج شده   سمیه مختاری قدیم  
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  --
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1392/12/19 - 4065
شناسه ملی:  14003295181
مدیرعامل:  سمیه مختاری قدیم
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد