ز

زرین گلبرگ خراسان

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه   رشد   خارج شده   محمود محمدزاده 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  --
فعالیت کلیدی:  کشاورزی
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  محمود محمدزاده
تلفن:  05152210146
فکس: 
ایمیل:  jamshidian.masood@yahoo.com
وب‌سایت: 
آدرس:  مرکز رشد تربت حیدریه
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد