...

آلوئه ورا فرآور توس

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی   رشد مقدماتی   خارج شده   حسنا مقدس مشهور 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  بسته بندی و نگهداری ژل آلوئه ورا
فعالیت کلیدی:  فرآوری و بسته بندی آلوئه ورا
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1398/07/11 - 69813
شناسه ملی:  14008682056
مدیرعامل:  حسنا مقدس مشهور
تلفن:  05138404600
فکس: 
ایمیل:  ata.zamanian@yahoo.com
وب‌سایت: 
آدرس:  خیابان هاشمیه 8 پلاک 10
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد

1397/07/30 به مدت 24 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد