ک

کارینا صنعت فرتاک

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد   رشد   خارج شده   علیرضا زنده دل 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  تولید ردیاب
فعالیت کلیدی:  تجهیزات الکترونیکی
ثبت شرکت:  مسئولیت محدود - 1397/04/30 - 1501
شناسه ملی:  14007726890
مدیرعامل:  علیرضا زنده دل
تلفن:  57288952
فکس: 
ایمیل:  amir@microlino.com
وب‌سایت: 
آدرس:  مرکز رشد فناوری گناباد- ساختمان کاوش3
ردیاب خودرو

ردیاب خودرو

مشاهده صفحه محصول
دستاوردهای شرکت
مجوز » پروانه بهره برداری (1396/05/25)
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1397/06/22 به مدت 6 ماه

پذیرش شده در رشد

1397/10/29 به مدت ماه
مجوزهای فناور صادر شده
صدور مجوز جدید از تاریخ 1397/11/01 تا تاریخ 1398/04/31
تمدید مجوز از تاریخ 1398/04/31 تا تاریخ 1398/10/30
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد