...

امین دیتا

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور   رشد مقدماتی   خارج شده   حسین انجیدنی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  نرم افزار ضد فیشینگ
فعالیت کلیدی:  پروتکل های امن انتقال داده و ضد فیشینگ
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  حسین انجیدنی
تلفن:  09363461597
فکس: 
ایمیل:  amindata.co@gmail.com
وب‌سایت: 
آدرس:  مرکز رشد و پارک فناوری نیشابور
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1397/10/19 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد