عنوان شرکت زمینه کاری دوره شرکت وضعیت شرکت شناسه ملی
سامیان نرم افزار آسیا طراحی، ارائه و پشتیبانی راه‎کارهای متنوع نرم‌افزاری به کسب‌و‌کارهای مختلف حوزه‎ زنجیره‎ تأمین -ERP های بومی رشد یافته جاری 14007404400 اطلاعات بیشتر
نسیم ارتباط آینده راهکارهای حوزه VoIP و شبکه های NGN/IMS رشد یافته جاری 14007073137 اطلاعات بیشتر
متحدان نیک نام ویرا سامانه مدیریت منوی دیجیتال (مننو) رشد جاری 14008406561 اطلاعات بیشتر
تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق هوشمند سازی رشد یافته جاری 14005438459 اطلاعات بیشتر
مانا تدبیر اوا تک -- رشد یافته جاری 14005304514 اطلاعات بیشتر
ایده پردازان الکترونیک البرز بهروب رشد جاری 14006460218 اطلاعات بیشتر
عامل های هوشمند دانای درنیکا طراحی و توسعه سیستم های هوشمند نرم افزاری مبتنی بر پردازش زبانهای طبیعی (پردازش متن)، سیستم های توصیه گر و پردازش دانش رشد جاری 14008923458 اطلاعات بیشتر
شرکت هوش‌کاوان فناوری نوین آیریک ارائه‌ی راهکارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اینترنت اشیاء و هوشمندسازی رشد جاری 14006809155 اطلاعات بیشتر
شرکت کیا سیستم آرکا الکترونیک پاژ IPTV هتلی،بیمارستانی و برج های مسکونی رشد جاری 14007640751 اطلاعات بیشتر
منشور فناوری فردا ایرانیان -- رشد جاری 10380601330 اطلاعات بیشتر
ساینا پردازش گسترش شرق پیشخوان خدمات الکترونیک رشد یافته جاری 14005706732 اطلاعات بیشتر
عنوان شرکت زمینه کاری دوره شرکت وضعیت شرکت شناسه ملی
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد