تور آشنایی با ماموریت ها و حوزه های مختلف با پارک علم و فناوری خراسان

معرفی
معرفی تیم های حاضر با حضور ریاست پارک و بازدید از فضای کار اشتراکی دفتر سجاد 8-9:30 بازدید از کارخانه نوآوری 9:30 الی 11:30 نماز و پذیرایی در پارک 11:30-12:00 معرفی خدمات و واحدهای پارک: 12 -14 - خدمات مدیریت توسعه کسب وکار: (تسهیلات، نمایشگاه ها، معرفی کارگزاران) - اداره توسعه بازار ¬ - واحد آموزش ومشاوره - پرتال و خدمات شبکه - استقرار و سرویس های پارک نهار 14-14:30 بازدید از فضاهای پارک 14:30 تا 15:30
سخنران / استاد:  ندارد
تور آَشنایی با خدمات پارک همراه با جمعی از مدیران و کارشناسان پارک برگزار خواهد شد
نوع رویداد:  دوره‌های آموزشی
زمان برگزاری:  1400/07/26 از ساعت تا
زمان ثبت‌نام:  تا
هزینه ثبت‌نام واحدهای فناور:  0 ریال
هزینه ثبت‌نام آزاد:  0 ریال
رویدادهای جاری پیش‌رو
تور آشنایی با ماموریت ها و حوزه های مختلف با پارک علم و فناوری خراسان