تور آشنایی با ماموریت ها و حوزه های مختلف پارک علم و فناوری خراسان2

معرفی
معرفی تیم های حاضر با حضور ریاست پارک و بازدید از فضای کار اشتراکی دفتر سجاد 8-9:30 بازدید از کارخانه نوآوری 9:30 الی 11:30 نماز و پذیرایی در پارک 11:30-12:00 معرفی خدمات و واحدهای پارک: 12 -14 - خدمات مدیریت توسعه کسب وکار: (تسهیلات، نمایشگاه ها، معرفی کارگزاران) - اداره توسعه بازار ¬ - واحد آموزش ومشاوره - پرتال و خدمات شبکه - استقرار و سرویس های پارک نهار 14-14:30 بازدید از فضاهای پارک 14:30 تا 15:30
سخنران / استاد:  ندارد
آشنایی با محصولات و خدمات شرکت های جدید معرفی خدمات و حمایت های پارک خراسان بازدید از فضاهای کاری پارک
نوع رویداد:  تورهای آشنایی با پارک
زمان برگزاری:  1400/08/17 از ساعت 08:00 تا 16:00
زمان ثبت‌نام:  1400/08/10 تا 1400/08/18
هزینه ثبت‌نام واحدهای فناور:  0 ریال
هزینه ثبت‌نام آزاد:  0 ریال
رویدادهای جاری پیش‌رو
تور آشنایی با ماموریت ها و حوزه های مختلف پارک علم و فناوری خراسان2