کنترل کیفیت عمومی

معرفی
رئوس مطالب: . آشنایی با تعاریف، اهداف و تاریخچه کیفیت . شناخت ابعاد کیفیت . عوامل بروز اشکال در کیفیت . مراحل کنترل کیفیت . آشنایی با ابزارهای کنترل کیفیت تاریخ های برگزاری: یکشنبه 12 تیر ماه ساعت: 8-14 دوشنبه 13 تیر ماه ساعت: 13-19 مخاطبان دوره: مدیران، سرپرستان و کارشناسان واحدهای کنترل کیفیت و تضمین کیفیت
سخنران / استاد:  حامد محمدی-مصطفی دباغی
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی مدرس دانشگاه
نوع رویداد:  دوره‌های آموزشی
زمان برگزاری:  1401/04/12 از ساعت 11:00 تا 16:00
زمان ثبت‌نام:  1401/03/10 تا 1401/04/12
هزینه ثبت‌نام واحدهای فناور:  2040000 ریال
هزینه ثبت‌نام آزاد:  6800000 ریال
رویدادهای جاری پیش‌رو
کنترل کیفیت عمومی