تور آشنایی با ماموریت ها و حوزه های مختلف با پارک علم و فناوری خراسان

معرفی
معرفی تیم های حاضر با حضور ریاست پارک و بازدید از فضای کار اشتراکی دفتر سجاد 8-9:30 پذیرایی در محل پارک علم وفناوری 10-10:15 معرفی خدمات و واحدهای پارک: - خدمات مدیریت توسعه کسب وکار: (تسهیلات، نمایشگاه ها، معرفی کارگزاران) - اداره توسعه بازار ¬ - واحد آموزش و مشاوره - پرتال و خدمات شبکه - استقرار و سرویس های پارک 10:15 تا 12:15 نماز و پذیرایی 12:15 تا 12:30 بازدید از فضاهای پارک بازدید از کارخانه نوآوری ساختمان تیراژ 12:30 تا 14:30
سخنران / استاد:  همکاران پارک
تور آشنایی با ماموریت ها و حوزه های مختلف با پارک علم و فناوری خراسان
نوع رویداد:  دوره‌های آموزشی
زمان برگزاری:  1401/04/14 از ساعت 08:00 تا 14:30
زمان ثبت‌نام:  1401/04/05 تا 1401/04/14
هزینه ثبت‌نام واحدهای فناور:  100000 ریال
هزینه ثبت‌نام آزاد:  100000 ریال
رویدادهای جاری پیش‌رو
تور آشنایی با ماموریت ها و حوزه های مختلف با پارک علم و فناوری خراسان