هوش مصنوعی و داده محوری در منابع انسانی

معرفی
چشم انداز هوش مصنوعی در HR مدل مرجع HR و جایگاه مباحث داده محوری در آن شاخهای عملکردی HR(بستر داده محوری) استراتژی داده محوری (ورکشاپ عملیاتی) جبران خدمات داده محوری(کارگاه عملیاتی) جذب و استخدام داده محور(کارگاه عملیاتی) ارزیابی عملکرد داده محور (کارگاه عملیاتی) روز اول ساعت: 15 تا 19 روز دوم ساعت: 8:30-12:30
سخنران / استاد:  امیرحسین صبورطینت-سولماز الهامی
مدرس صنعت و دانشگاه مشاور منابع انسانی عضو هیئت علمی دانشگاه
نوع رویداد:  دوره‌های آموزشی
زمان برگزاری:  1402/10/12 از ساعت 08:00 تا 13:00
زمان ثبت‌نام:  1402/09/21 تا 1402/10/12
هزینه ثبت‌نام واحدهای فناور:  3600000 ریال
هزینه ثبت‌نام آزاد:  12000000 ریال
رویدادهای جاری پیش‌رو
هوش مصنوعی و داده محوری در منابع انسانی