عنوان سخنران / استاد تارخ برگزاری بازه ثبت‌نام #
مدیر در نقش کوچ سولماز الهامی 1401/11/25 1401/11/09 - 1401/11/25 اطلاعات بیشتر
روش های برنامه ریزی برای مدیران علی علیزاده زوارم 1401/11/13 1401/11/08 - 1401/11/13 اطلاعات بیشتر
اصول گفتاری و آداب کلامی در مذاکرات تجاری دکتر کامبیز طهرانی 1401/12/08 1401/11/05 - 1401/12/07 اطلاعات بیشتر
طراحی و تدوین برنامه فروش، بازاریابی و CRM یونس علیخانی 1401/11/19 1401/11/03 - 1401/11/19 اطلاعات بیشتر
شناخت و پرورش هوش هیجانی قدسیه مستغنی 1401/11/11 1401/11/02 - 1401/11/11 اطلاعات بیشتر
دوره آموزشی مجازی رویکردهای نوین در توسعه بازار دکتر علی مختاری، مشاور مدیریت استراتژیک شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان 1401/11/10 1401/11/02 - 1401/11/10 اطلاعات بیشتر
قانون تجارت بین الملل علی حیدریان 1401/11/05 1401/11/01 - 1401/11/05 اطلاعات بیشتر
مدیریت خرید و تدارکات داخلی جناب آقای جواد نظری 1401/11/05 1401/10/28 - 1401/11/04 اطلاعات بیشتر
آشنایی با اصول و قوانین بیمه‌و‌مالیات بهروز شیرخانی 1401/11/11 1401/10/27 - 1401/11/10 اطلاعات بیشتر
مدیریت خرید و تدارکات داخلی جناب آقای جواد نظری 1401/11/05 1401/10/27 - 1401/11/04 اطلاعات بیشتر
روش های تامین مالی شرکت های دانش بنیان و شیوه ارائه به سرمایه گذار علی جاهدی 1401/12/01 1401/10/25 - 1401/12/01 اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه صدور انواع گواهی انطباق محصولات دانش بنیان حامد محمدی 1401/11/24 1401/10/25 - 1401/11/24 اطلاعات بیشتر
توسعه برند داخلی مجید پاکپور 1401/12/07 1401/10/25 - 1401/12/07 اطلاعات بیشتر
مدیریت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط سعید حشمتی 1401/11/03 1401/10/25 - 1401/11/03 اطلاعات بیشتر
چهار لنز نوآوری (ابزاری قدرتمند برای تفکر خلاق) دکتر مصطفی صفدری 1401/11/19 1401/10/14 - 1401/11/18 اطلاعات بیشتر
اصول گزارش نویسی در امور اداری وحید همایونی مهر 1401/11/02 1401/10/13 - 1401/11/02 اطلاعات بیشتر
برندسازی شخصی برای مدیران امیرحسین صبورطینت 1401/10/18 1401/10/11 - 1401/10/18 اطلاعات بیشتر
تدوین طرح توجیهی و کسب‌وکار (BP و FS) مهدی اوجانی 1401/10/14 1401/10/04 - 1401/10/13 اطلاعات بیشتر
کمپ استراتژی نوآوری دکتر مهدی محمدی 1401/12/03 1401/09/22 - 1401/12/02 اطلاعات بیشتر
مدیریت آموزش کارکنان دکتر مهدی صانعی 1401/07/30 1401/07/20 - 1401/07/29 اطلاعات بیشتر
عنوان سخنران / استاد تارخ برگزاری بازه ثبت‌نام #