عنوان سخنران / استاد تارخ برگزاری بازه ثبت‌نام #
آشنایی با حسابداری و قوانین مالیاتی حاکم بر شرکت ها (ویژه مرکز رشد گناباد) آقای حسین شریفی مند 1402/06/27 1402/06/22 - 1402/06/27 اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزشی تهیه و تدین برنامه کسب وکار Business Plan رسول حسنی 1402/06/30 1402/06/21 - 1402/06/29 اطلاعات بیشتر
مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانی امیرحسین صبورطینت 1402/07/03 1402/06/20 - 1402/07/03 اطلاعات بیشتر
دومین-مدیریت ارشد کسب و کار (MBA) اساتید گروهی 1402/07/20 1402/06/20 - 1402/07/20 اطلاعات بیشتر
مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی محمدمهدی قمیان 1402/06/27 1402/06/18 - 1402/06/27 اطلاعات بیشتر
هش مالی و مهارتهای سرمایه گذاری میثم چهرآزاد 1402/06/29 1402/06/16 - 1402/06/28 اطلاعات بیشتر
دوره تعالی فردی عقیل ملکی فر 1402/07/01 1402/06/13 - 1402/06/31 اطلاعات بیشتر
مدیریت فناوری و نوآوری حسین حیرانی 1402/05/24 1402/05/22 - 1402/05/24 اطلاعات بیشتر
همایش مدیریت آینده پرداز عقیل ملکی فر 1402/06/21 1402/06/12 - 1402/06/20 اطلاعات بیشتر
رویداد سرمایه گذاری فولاد ونچرز دکتر میرزائی شهرابی (رئیس پارک علم وفناوری) دکتر پالیزدار ( مدیر عامل شرکت توسعه پشتیبانی فناوری نوآوری فولاد مبارکه) 1402/04/27 1402/04/21 - 1402/04/27 اطلاعات بیشتر
رویداد ملی فناوری اطلاعات در صنایع معدنی جناب آقای دکتر یوسفی-جناب آقای دکتر میرزائی شهرابی-جناب آقای دکتر امرائی-جناب آقای دکتر رجبی-جناب آقای مهندس چمندی-جناب آقای مهندس عرفانیان-جناب آقای دکتر دستجردی 1402/04/31 1402/04/10 - 1402/04/31 اطلاعات بیشتر
تهیه و تدوین اظهارنامه مالیاتی جناب باغشنی 1402/04/12 1402/04/06 - 1402/04/12 اطلاعات بیشتر
رویداد ملی فناوری اطلاعات در صنایع معدنی دکتر میرزایی رئیس محترم پارک علم و فناوری خراسان رضوی،دکتر امرایی مدیرعامل محترم شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان 1402/04/10 1402/02/13 - 1402/02/25 اطلاعات بیشتر
تور فناوری بازدید و ارائه فرصت های کسب وکاری در عرصه فناوری اطلاعات در صنایع معدنی صنایع معدنی 1402/02/24 1402/02/09 - 1402/02/19 اطلاعات بیشتر
عنوان سخنران / استاد تارخ برگزاری بازه ثبت‌نام #